.:: Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Harkakötöny ::. BESZÁMOLÓ

2017/2018. tanév

                                       I. félév 

Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Telephely: HARKAKÖTÖNY ISKOLA

 

2018-02-02

 

Készítette: Szanyi Edit  munkaközösség-vezető

Ellenőrizte: Huszka Zoltánné igazgató

I. Személyi feltételek: 

1. Alkalmazotti létszám:  

1.1.  Tanítók

1.      Csanádi Mihályné – osztálytanító – 1. osztály

2.      Matajsz Anikó – osztálytanító – 2. osztály

3.      Szanyi Edit – osztálytanító – 3-4. osztály

4.      Kovácsné Besenyei Veronika – GYES-en (fizetés nélküli szabadság) 

1.2.  Tanárok

1.      Kásané Erdősi Éva – matematika-kémia szakos tanár – 5-6. osztály

2.      Horváth Tiborné – magyar-történelem szakos tanár – 7-8. osztály

3.      Daskó Terézia – testnevelés szakos tanár (Kovácsné Besenyei Veronika – GYES-en lévő kolléga helyén)

4.      Kiliti Zsuzsanna – angol szakos tanár

     1.3. Óraadók:

 1.  Réz Istvánné - heti 2 óra – fizika

 2.  Tobak Orsolya - heti 6 óra – gyógypedagógia

 3.  Kudliman-Pataki Noémi - heti 3 óra – logopédia

1.4. Áttanító tanárok:

1.      Nagy András – Kömpöcről - heti 2 óra – biológia

2.      Pálinkó Zoltán – Kömpöcről - heti 6 óra – földrajz, természetismeret

3.      Preszner Richárd – Pusztamérgesről – heti 3 óra – informatika, technika   

1.5.Hittantanár:

1.       Kuris István László – heti 10 óra 

      1.6. Technikai alkalmazottak:

            1.   Fenyvesi Imréné – takarító napi 6 óra

            2.  Vágvölgyiné Szécsényi Zsuzsanna – takarító napi 6 óra

2. Tanulói létszámok:

2.1. Osztálylétszámok:

 1. osztály:   5 fő 
 2. osztály:   6 fő 
 3. osztály:   1 fő
 4. osztály:   9 fő 
 5. osztály:   5 fő 
 6. osztály:   3 fő 
 7. osztály:   6 fő 
 8. osztály:   1 fő 

Össz. létszám: 36 fő

Lányok:  15 fő               Fiúk: 21 fő

   2.2.   Szociális helyzet:

·         Hátrányos helyzetű tanulók száma: 4 fő

·         Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 4 fő

·         Gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek: 10 fő

·         Nevelésbe vett: 3 fő

2.2.      Napközi/tanulószoba létszámok:

 • 1-4. évfolyam: 21 fő
 • 5-8. évfolyam: 15 fő

2.3.      SNI-tanulók létszáma: 10 fő

 • 70%-os (tartós és súlyos rendellenesség): 10 fő

2.4.      Beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdők: 3 fő 

2.5.      Logopédiai fejlesztést kap: 11 fő

   2.7. Más településről bejáró tanulók: 4 fő

 • Vonattal: 1 fő
 • Önkormányzati busszal: 1 fő
 • A szülő hozza személygépkocsival: 2 fő

   2.8.  Külterületről önkormányzati busszal: 9 fő

   2.9.  Intézményi étkezésben résztvevők: 35 fő

 • 100%-os kedvezménnyel (GYVK): 11 fő
 • 100%-os kedvezménnyel (nevelésbe vett): 3 fő
 • 50%-os kedvezménnyel (nagycsaládos): 4 fő
 • 50%-os kedvezménnyel (tartós beteg): 1 fő
 • Teljes térítéssel étkeznek: 16 fő
 •  
 • Háromszori étkezők: 25 fő
 • Menzások (csak ebédet kérnek): 10 fő

Iskolánk tanulóinak étkeztetését a helyi önkormányzat vette át 2016. január 1-től, és az általa üzemeltetett konyha biztosítja tanulóink számára a napi háromszori étkezést. 

II. Tanulmányi munka:

 1. Hiányzások: 

Osztály

Igazolt hiányzás

óra / nap

Igazolatlan hiányzás/ nap

Összesen

Egy főre jutó

óra / nap

1.

108 / 21,6

-

108 / 21,6

21,6 / 4,32

2.

154 / 30,8

-

154 / 30,8

25,67 / 5,13

3.

- / -

-

- / -

- / -

4.

311 / 51,8

-

311 / 51,8

34,56 / 5,76

5.

106 / 17,67

-

106 / 17,67

21,2 / 3,53

6.

21 / 3,5

-

21 / 3,5

7 / 1,17

7.

208 / 34,67

-

208 / 34,67

34,67 / 5,78

8.

- / -

-

- / -

- / -

Összesen:

908 / 160,04

-

908 / 160,04

25,22 / 4,45

 Felszólítások száma: -

Feljelentések száma: -

Örülünk, hogy tanulóink egyetlen órát sem hiányoztak igazolatlanul. 

2. Magatartás / szorgalom: 

2.1. Magatartás: A keresztény erkölcs szabályainak megfelelő viselkedésre való nevelés elsődleges feladatunk. Sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy a társaikkal és a felnőttekkel szembeni viselkedésük kívánni valót hagy maga után. Tiszteletlenek egymással és a felnőttekkel szemben. Nem ismerik helyüket a világban. Már az udvarias magatartásra is figyelmeztetni kell a tanulókat.  

Osztály

Példás

Változó

Rossz

Átlag

1. osztály

5

 

 

 

5

2. osztály

1

5

 

 

4,2

3. osztály

 

 

1

 

3

4. osztály

3

3

3

 

4

5. osztály

4

1

 

 

4,8

6. osztály

1

1

 

1

3,7

7. osztály

5

 

 

 

5

8. osztály

 

1

 

 

4

Összesen:

20

11

4

1

4,2

        2.2. Szorgalom: Elsődleges, kiemelkedő feladatunk a feladattudat, kötelességtudat fejlesztése.  A tanulók alulmotiváltsága és céltalansága magyarázza szorgalmuk hiányát és ez egyre nagyobb kihívást jelent a pedagógusoknak. 

Osztály

Példás

Változó

Hanyag

Átlag

1. osztály

5

 

 

 

5

2. osztály

2

4

 

 

4,4

3. osztály

 

1

 

 

4

4. osztály

2

5

1

1

3,9

5. osztály

 

1

4

 

3,2

6. osztály

 

1

2

 

3,3

7. osztály

 

4

2

 

3,7

8. osztály

 

 

1

 

3

Összesen:

9

16

10

1

3,8

  3. Dicséretek, elmarasztalások:

        3.1. Dicséretek: Az iskolai és községi ünnepségeken, rendezvényeken való színvonalas szereplésükért kaptak a tanulók szaktanári és osztályfőnöki dicséreteket. A tantárgyi dicséreteket a félév során tanúsított kiemelkedő tanulmányi munkájukért kapták. 

Osztály

Tantárgyi

Szaktanári

Osztályfőnöki

Igazgatói

Összes:

1.

 

6

 

 

6

2.

 

5

 

 

5

3.

 

 

 

 

 

4.

5

6

 

 

11

5.

 

5

 

 

5

6.

 

2

 

 

2

7.

 

6

6

 

12

8.

 

1

1

 

2

Összesen:

5

31

7

 

43

             3.2. Elmarasztalások: Az illemszabályok és az iskolai házirend súlyos megsértéséért kapott két tanuló szaktanári ill. osztályfőnöki figyelmeztetést ill. megrovást. 

Osztály

Szaktanári

Osztály-főnöki

Munkaközös-ség-vezetői

Igazgatói

Összes:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

2

2

 

 

4

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Összesen:

2

2

 

 

4

4. Tantárgyi teljesítések:

          4.1. Alsó tagozat: az oktatási törvény értelmében az 1. és 2. osztályos tanulók tanulmányi munkáját szövegesen értékeltük.

1. osztály:

Tantárgy/fő

Értékelés

Magy.

olv.

Magy.

írás

Mat.

Körny.

i.

Hittan

Ének

Rajz

Tech.

Testn.

Kiválóan megfelelt

2

 

3

 

5

 

 

 

2

Jól megfelelt

1

 

 

5

 

5

5

5

2

Megfelelt

2

 

2

 

 

 

 

 

1

Felzárkózta-tásra szorul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

5

5

5

5

5

5

5

5

5

                                                                                                                                                                                                                      2. osztály:

Tantárgy/fő

Értékelés

Magy. olv.

Magy. nyelv.

Mat.

Körny.

i.

Hittan

Ének

Rajz

Tech.

Testn.

Kiválóan megfelelt

1

1

1

1

6

2

3

 

2

Jól megfelelt

1

 

1

3

 

2

1

6

3

Megfelelt

2

3

2

2

 

2

2

 

1

Felzárkózta-tásra szorul

2

2

2

 

 

 

 

 

 

Összesen:

6

6

6

6

6

6

6

6

6

           3-4. osztály: 

Tantárgy

Tantárgyi átlagok

3. osztály

4. osztály

Átlag:

Magyar nyelvtan

4

3,4

3,7

Magyar irodalom

5

3,8

4,4

Matematika

3

3,7

3,3

Környezetismeret

2

3,4

2,7

Angol

 

3,1

3,1

Hittan

4

4,7

4,3

Átlag:

3,6

3,7

3,7

      4.2.  Felső tagozat: 

Tantárgy

Tantárgyi átlagok

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Átlag:

Magyar nyelv

2,6

3,3

3

2

2,7

Magyar irod.

2,8

3,7

3,2

2

2,9

Matematika

2,6

3

2,5

2

2,7

Természetismeret

2,6

3,7

 

 

3,1

Angol

2,6

3

3

 

2,9

Történelem

2,2

3,7

3

2

2,7

Fizika

 

 

2,8

3

2,9

Kémia

 

 

2,8

2

2,4

Biológia

 

 

3,8

3

3,4

Informatika

4,8

5

4,5

4

4,6

Földrajz

 

 

3,2

3

3,1

Hon- és népism.

2,8

 

 

 

2,8

Hittan

5

4,7

5

5

4,9

Átlag:

3,1

3,8

3,4

2,8

3,3

    4.3. Magántanuló: -

Magántanulónk ebben a tanévben nem volt.

        4.4. Mentesítések tantárgyi értékelés alól: 2 tanuló

2016.10.17-től  az angol tantárgy értékelése alól felmentett a szakértői véleményben foglaltak alapján. 

        4.5. Kitűnő eredményt ért el: 1 tanuló

-          Péter Árpád Alex 4. osztályos tanuló. 

4.6. Kiválóan megfelelt: 1 tanuló

-          Papp Zétény 2. osztályos tanuló

        4.7. Tantárgyi dicséretek: 5 tantárgyból - 2 tanuló

 • Magyar nyelv tantárgyból: 1 tanuló

-          Péter Árpád Alex 4. osztályos tanuló.

 • Matematika tantárgyból: 1 tanuló

-          Péter Árpád Alex 4. osztályos tanuló

 • Rajz tantárgyból: 1 tanuló

-          Péter Árpád Alex 4. osztályos tanuló

 • Környezetismeret tantárgyból: 1 tanuló

-          Péter Árpád Alex 4. osztályos tanuló

 • Technika tantárgyból: 2 tanuló

-          Lakatos Erik 4. osztályos tanuló,

-          Péter Árpád Alex 4. osztályos tanuló

4.8. Bukás: -

A fejlesztő foglalkozásoknak és a lelkiismeretes nevelői munkának köszönhetően nem volt bukás az iskolánkban.

           4.9. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók: 1 tanuló

 • 1,1-del romlott az előző félévhez képest a tanulmányi eredménye: -
 • 3,0 alatt van a félévi átlaga (magatartás/szorgalom nélkül): 1 tanuló             

5. Tanórán kívüli tevékenységek: 

Pedagógus neve

Heti óraszámok

Fejlesztő fogl.

Tehetséggond.

Szakkör

Sportkör

Összesen

Csanádi Mihályné

2

-

-

-

2

Szanyi Edit

2

-

-

-

2

Matajsz Anikó

2

-

-

-

2

Kiliti Zsuzsanna

1

-

-

-

1

Horváth Tiborné

2

-

-

-

2

Kásané Erdősi Éva

3

-

-

-

3

Daskó Terézia

-

-

-

4

4

Összesen:

12

-

-

4

16

  

III. Első félév fontosabb eseményei, programok:  

  1.  Egészségmegőrzéssel, egészségneveléssel kapcsolatos:

 • Szeptember 4.  Iskolagyümölcs és az Iskolatej program indulása
 • Szeptember 14. Kötelező oltás 6-7. osztályosoknak
 • Szeptember 27. – december 4. Úszásoktatás a 3. 4. 5. és 6. osztályosoknak 10-10 órában.
 • Október 18. Fogászati szűrés
 • Október 26. Védőnői szűrés
 • November 20-23. Egészség heti rendezvénysorozat:

           Ép testben, ép lélek – sportverseny

           Személyes higiénia – vetélkedő

           Plakátkészítés – kézműves délután

           A szép bőr titka – előadás, bemutató                           

  2.  Környezettudatos neveléssel kapcsolatos:

 • Október 24-26. Hulladékgyűjtés: papír, PET palack, sörös dobozok elszállítása 

3.  Hagyományos és kulturális tevékenységek, programok, ünnepségek:

 • Szeptember 4.  Tanévnyitó ünnepi mise, tanévnyitó ünnepély
 • Szeptember 23. Kötöny napok – kézműves délelőtt
 • Október 2.  Zenei világnap – Daskó Terézia zongora délutánja
 • Október 6.  Megemlékezés az aradi vértanúkról – koszorúzás.
 • Október 20. Megemlékezés az 56-os eseményekről – látogatás a kiskunmajsai ’56-os Múzeumban, koszorúzás.
 • November 10. Cigány mesék – a Kecskeméti Rajzfilmstúdió előadása, bemutatója
 • November 13.  Megemlékezés a magyar nyelv napjáról

-          alsó tagozatosok színházlátogatáson voltak Kiskunhalason         

-          felső tagozatosok vetélkedőn vettek részt

 • November 25.  Szülők-nevelők bálja
 • December 1. Adventi iskolamise – I. adventi gyertyagyújtás
 • December 6. Szent Miklós ünnepe az osztályokban
 • December 8. II. adventi gyertyagyújtás
 • December 9. Karácsonyi vásár az 1. osztályos szülők szervezésében
 • December 15. III. adventi gyertyagyújtás

                       Író – olvasótalálkozó Turboly Lillával

 • December 21. Betlehemes műsorunk bemutatása a téren, utána kántálás a faluban
 • December 22. Karácsonyi ünnepi iskolamise

                             IV. adventi gyertyagyújtás – karácsonyi ünnepségek az osztályokban

                             Iskolakirándulás a szegedi Agorába:

-          Legokiállítás és

-          Számítógépes kiállítás megtekintése

-          Séta a Dóm téren

 • Január 10. A János vitéz című előadás megtekintése a Szegedi Nagyszínházban
 • Január 22. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

-          alsó tagozatosok a Községi Könyvtárban tettek látogatást

-          a felső tagozatosok a magyar nyelv érdekességeivel ismerkedtek

  4.  Szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatások:       

·         Szülői értekezlet összesen:    6 alkalom

·         Fogadó órák összesen: 4 alkalom

             ·      Családlátogatások összesen: 30 alkalom

 5.  Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok:

·          3 alkalommal volt megbeszélés és egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálattal

  6.  Külső-belső ellenőrzések, óralátogatások:

 • Szeptember 12. – igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár – dokumentumok ellenőrzése.
 • November 16. Óralátogatás:

-          Csanádi Mihályné – 1. osztály ­– matematikaóra

-          Daskó Terézia – 4. osztály – testnevelésóra

 • Január 25. Óralátogatás:

-          Réz Istvánné – 7-8. osztály – fizikaóra

-          Szanyi Edit – 3-4. osztály – matematikaóra

   7.   Szakmai programok, továbbképzések:

 • Szeptember 1. Tanévnyitó értekezlet – 1. tanítás nélküli munkanap
 • Szeptember 25-29. Nyílt tanítási napok az 1-2. osztályban
 • Szeptember 13. Veni Sancte – ünnepi tanévnyitó Szegeden a Dómban
 • Szeptember 28. Munkatársi értekezlet
 • Október 9-12. Nyílt tanítási napok
 • Október 26. Munkatársi értekezlet
 • Október 27. Szakmai nap Dócon – 2. tanítás nélküli munkanap
 • November 17. Pályaválasztási nap – 3. tanítás nélküli munkanap
 • November 30. Munkatársi értekezlet
 • Január 4. Munkatársi értekezlet 
 • Január 26. Osztályozóértekezlet 

   8.  Versenyek, eredmények:

 • Október 27. Mesemondóversenyen vettek részt Öttömösön  –  Rácz Edvin Gergő 1. osztályos, Papp Zétény 2.osztályos, Péter Árpád Alex 4.osztályos tanuló képviselte iskolánkat
 • Teki totó levelezős tanulmányi versenyen részt vesz:

-          matematikából: Péter Árpád Alex 4. osztályos tanuló

-          anyanyelvből: Dudás Dávid, Horváth Mónika, Maróti Maja, Molnár Máté és Péter Árpád Alex 4. osztályos tanulók

Eredmény év végén várható.

 • Bendegúz nyelvész versenyre nevezett: Papp Zétény és Péter Hajnalka Beatrix 2. osztályos tanulók, Péter Árpád Alex 4. osztályos tanuló
 • Kölyökolvasó levelezős versenyre nevezett: Kanász Áron és Rácz Edvin Gergő 1. osztályos tanulók

                          

Harkakötöny, 2018. február 2.                                                     

 

                      Huszka Zoltánné                                                        Szanyi Edit

                             igazgató                                                     munkaközösség-vezető