.:: Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Harkakötöny ::.Iskolánkról

Harkakötöny község mezőgazdasági jellegű település, 900 fő körüli lakossággal. Halastavunk védett madárvilága és virágai, erdői, homokbuckái csodálatos környezetet, körülményeket teremt nevelésünk-oktatásunk számára. Iskolánk tágas udvara betonos, füves és homokos pályával ad lehetőséget tanulóinknak az aktív pihenésre.

Intézményünk életében 2011. szeptember 1-jétől jelentős változás következett be: az iskola és óvoda fenntartását a Szeged-Csanád Egyházmegye vette át, így ettől az időponttól a dóci székhellyel létrejött Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda telephelyeiként működünk.

Egyházi intézményként különösen nagy hangsúlyt fektetünk az idejáró tanulók, gyermekek keresztény erkölcsiségen alapuló nevelésére, oktatásra, amelynek legfőbb garanciáit az intézmény alapdokumentumaiban, a Pedagógia Programunkban és a Házi rendünkben fektettünk le. Ezt a megújult szellemiséget tükrözi az intézmény mottója is:

 Engedjétek    hozzám    jönni    a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.” /Márk Evangéliuma 10:14-15/

Jézusnak ez a tanítványaihoz intézett mondata rávilágít, hogy a gyermeki lélek még igazán fogékony a keresztény értékrend befogadására, még hajlítható, ezért különösen fontos, hogy milyen erkölcsi alapokon nyugvó nevelést kap.

A gyakorlatban ez abban mutatkozik meg, hogy heti két órában a kötelező órákba beépítve hittanórákon vesznek részt a gyerekek, illetve minden tanítási nap egy 15 perces áhítattal, csendes percekkel kezdődik, amikor az aznapi Bibliavers segítségével erkölcsi tanúságok megfogalmazására kerül sor.

Iskolánkban a tanítást, nevelést egységes, egymástól el nem különített tevékenységként kezeljük. Intézményünk fő feladata a keresztény értékrenden alapuló nevelés-oktatás mellett az alapkészségek megszilárdítása, az idegen nyelv (angol) minőségi oktatása, a test- és sportkultúra elterjesztése, az egészséges életkörülmények biztosítása, környezettudatos nevelés. Tantárgyi oktatásunk a Katolikus Kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint történik.

Iskolánkban képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés folyik, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink évek óta integráltan tanulnak.

Miért jó és érdemes a harkakötönyi Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjának lenni?

-        Kis létszámú osztályokban több figyelem, törődés jut egy-egy gyermekre, jobban megvalósul az egyéni bánásmód.

-        Családias, barátságos hangulat uralkodik a tanítási órákon.

-         Iskolai könyvtár várja a tanulókat.

-        Tanulóink a napköziben ill. tanulószobán szaktanárok segítségével készülhetnek fel másnapi tanítási órákra.

-        Külterületi és más településről bejáró tanulóink utaztatásáról gondoskodunk.

-   A tanév folyamán számos érdekes, színvonalas rendezvényt szervezünk a Diákönkormányzat és a szülők aktív közreműködésével, a bevételekből kirándulásokat szervezünk.

-        Délutánonként az alábbi ingyenes foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink:

-          kézműves szakkörön,

-          manóangol szakkörön (csak az alsó tagozatosoknak!).                    

 

 Szeretettel várunk téged is!